MPW公告


2011/1/12

ASMC计划于20113月推出基于C12平台(1.2um BiCMOS)的MPW,如您感兴趣,需要搭乘此次MPW,请于2011/2/28前联系ASMC市场部。

Email: yu_qing_lin@asmc.com.cn

 

ASMC MPW班次如下:

1)   8” CB35 MPW:1/季度

CB35HV

0.35μm

BCD

8”

5V CMOS;

DP/DM

PDK available

(CO size)

12V MVMOS;

 

30V HVMOS;

 

30V LDNMOS;

 

5V NPN;LPNP/SPNP

CB35-5V

0.35μm

BiCMOS

8”

5V CMOS;

DP/DM

PDK available

mix-signal

(CO size)

5V NPN/LPNP/SPNP;

CB35-3V

0.35μm

CMOS

8”

3.3V CMOS;

DP/DM

PDK available

mix-signal

 

2)  6” C12 MPW: 1/半年

C12HV20

1.2μm

BiCMOS

6”

5V CMOS;

DP/DM

PDK available

20V HVMOS;

40V NPN/S-PNP;

C12HV40

1.2μm

BiCMOS

6”

5V CMOS;

DP/DM

PDK Ready

40V HVNMOS;

40V HVPMOS;

40V NPN/S-PNP;

CB12

1.2μm

BiCMOS

6”

5V CMOS;

DP/DM

PDK in development

18V NPN;

18V LPNP/S-PNP;

 

3)  6” Bipolar MPW: 1/半年

A00641

2 μm

Bipolar

6”

36V NPN;

Linear

PDK available

36V LPNP;

36V sub-VPNP;

 

 
沪ICP备14039536号 @ASMC 2014-2025版权所有 法律声明

沪公网安备 31010402000433号

      

上海工商